Bolivia

2005
Cerro Rico Mountains
100m x 100m
19 deg 38’ 49.86 deg S
65 deg 43’ 24.02 deg W